zzla baner

Podział funkcji w zarządzie WKS ZZLA (kadencja 2012 - 2016)

Komisja Obsady – ewidencji i weryfikacji
Przewodniczący S. Tarnawski
Członek P. Kołodziejczyk
Członek B. Zborowski
Członek M. Zielonka
Członek Z. Żukowski
Członek M. Kamińska

 

Komisja Szkoleniowa, Dyscypliny i Wyróżnień
Przewodniczący P. Kołodziejczyk
Biegi T. Hermanowski, A. Podgórski
Chód J. Pater
Starter A. Laskowski, B. Zborowski
Skoki Z. Żukowski, Z. Wańczyk
Rzut W. Różyczka, A. Piotrowski

 

Komisja Weryfikacji Obiektów i Sprzętu
Przewodniczący W. Różyczka
Członek J. Martyna
Członek J. Stefański
Członek E. Jacewicz
Członek K. Nawrocki
Członek W. Hermanowski

 

Komisja Zatwierdzania Rekordów i Klas Sportowych
Przewodniczący R. Kamiński
Członek S. Tarnawski
Członek Z. Krzysiek